تبلیغات
:.: ________ I'm DeaD ________ :.: - مطالب :.: وب نـوشتــــــه :.:

 از زمانی كه همهء روابط خودم را با دیگران بریده ام ، میخواهم خودم را بهتر بشناسم  

(( صادق هدایت ))

:.: زندگی را نمیشود تحمل کرد مگر کمی دیوانگی چاشنی آن باشد ? :.: • 

 

 

حس عجیبی دارم    

حس غریبی که هروقت پا میزارم میون پادگان

                                        صبرم تموم میشه

واین حس تلخ غربتـــــه که باهم میمونه

                                                   غربتی که نمیدونم دلیلش چیه؟

                                                    دلتنگی که نمیدونم برای کیه؟

یک طرف صدای شیپور و طبله                      

اینور صدای یک قَلبـــِــه که تنها سرزمین بودنِ مَنـــِه

فقط نفس میکشم و نگران و دلتنگ خاکم ام

                 شاید خوابم من،چرا بیدار نمیشم؟

                صبرم تموم شده من، چرا بیزار نمیشم؟

تا که تموم کنم این نفس کشیدنُ

با بین اسلحه که میگن ناموسه و غم و غصه امُ

   من ناله نمیکنم اینا دردِ دِله       تا هم ســـــرباز هم اَمیـــــــــر بگه

وقتی غریبی نفس کشیدن سخته

این خونِ مَنــه  می چکه رو خاک لَخته لَخته...

                                                          ظهر زمستانی اما داغ و سوزان کویر{کلاس رزم در کویر}   1388.11.6

                                                ..............................................................

پ ن: دلم خیلی پره ولی اصلن حوصله نوشتن یا صحبت کردن رو ندارم! فقط واسه اینکه فکر نکنید مُرَدم یکی از یادداشتهای شخصی این اواخر رو نوشتم تا بفهمید سروش پابرجاس ولی اسیره و زخمی تر از همیشه...

                        از جِــرم گِل سیــاه تا اوج زُحَـــل                     کردم همه مشــکلات کُلی را حـَل

بگشادم بندهای مشکل به حیل                      هر بند گشاده شد به جز بند اجَــل

                                                                                          <خیــــام>

 نوشته شده توسط SorousH MetaL در پنجشنبه 4 اسفند 1390 و ساعت 01:51 [+] | نظرات ()

 

دگمه های کَنده              اعتصابِ خنده

یک شکنجه در کُنج   ضربهء کُشنده

پله های تاریک                                  منطـــــقِ عفونی

روی میــز تحریر : استکانِ خونــــی

چــراغی روشن روی کتفِ دیــــوار

گَـــــردن شب من زیــر تیــــــــــــغِِِ اِنــــــــکار...


 نوشته شده توسط SorousH MetaL در جمعه 21 بهمن 1390 و ساعت 02:17 [+] | نظرات ()

مثل یک جنازه افتاده بود گوشه تختش        

            دست و پاهاشو جمع کرده بود توی تنش

چشمهای زخمیش باز بود و نگاهش خیره به دیوار        

               خفه و نئشه از دود           تنهایی کرده بود اسیرش

دندوناش رو به هم فشار میداد               یک کام دیگه از سیگار     

         لحظه به لظه عصبی تر میشد

                                  دوبــاره بـــــی خــوابی

فکر رفتن از این دنیای بی رحم تمام ذهنش رو احاطه کرده بود

                          <توقف ثانیه ها،سایه های شوم>

تو اتاق تاریکش آروم و بی صدا جون میداد                     

         سوالهای بی جواب توی ذهنش

اینکه چرا زنده اس ؟ سختــــترین سوال بود   

                       <<آره اون اعــــــــــــــــدامی ِ زندانِ مــــواد بود>>

کاغذ باطله های روی میز تحریرش،پاکت سیگار،فندک و پَک براش شده بودند دوست و فامیل و عشق و خانواده

صبح تا شب بیکار،شب تا صبح بیدار

                        مرگ لحظه ها،وحشت تنهایی: سوژهء مصرف مواد

خسته شده بود از این همه سالهای بی بهار

 <<یعنی میشه با اسیــد و بَـنــگ مرحم روی این همه زخـم گذاشت؟>>

 یعنی میشه با یک اسنیف از کوک خط رو تقویم های بی چهارشنبه کشید؟

یعنی میشه با مواد حتی توی توهم خوشبخــــــــــــت بود؟؟!

آره باز هم اســــــــــیــــــــد و بــَــــــــنـــــــگـــ….

                                      ---------------------------------------

همیشه همه چیز واسه یک مدت کوتاه تغییر میکنه ، چرا نمیشه گذشته رو به خاک سپرد؟نوشته شده توسط SorousH MetaL در سه شنبه 18 بهمن 1390 و ساعت 01:50 [+] | نظرات ()

 

سـَـرد ولی زنـده

             خسپیده بر برفـــهای زمستان

زندگی را بدرود خواهم گفت

قاصد هزاران اشک گشتم

      تا  مرا مرگ در بر گرفت

                                  و بهشت دلش را گشود

زمان در من خواهد مُرد                                                                                                      

 و من در تاریخ خواهم خُــفت

باز هم از سر تکرار و ملامت

اینجا در بن بست زمان          هنوز به دنبال کودکیِ خود

دیگر آب و زمین و هوا کم است

باید رفت از این خیابان یک طرفهء مسموم

سر گردان به پشت سر نگاه میکنم

                                همه کس و همه چیز ملال انگیز

در هر هزارویک شب هزاران داستان هم کم است

تا خواب خوابناکم سر شاد باشد

روزهای رنگین خاکستری شدند و فاصله ها زیاد ، زیاد و زیادتر نیز

رو در رو مرگ مرا میخواند 

سـَـرد ولی زنـده

             خسپیده بر برفـــهای زمستان

زندگی را بدرود خواهم گفت

قاصد هزاران اشک گشتم

      تا  مرا مرگ در بر گرفت

                                  و بهشت دلش را گشود

                                       -----------------------------------------------

پ ن : چیه ؟ تعجب کردین بعد از چندین ماه برگشتم ! آره برگشتم زندگی مثل بقیه آدما به درد من نمیخوره واسه من همین ساز و کتاب و هدایت و نیچه و متال بسه....نوشته شده توسط SorousH MetaL در پنجشنبه 1 دی 1390 و ساعت 01:49 [+] | نظرات ()

باز سالروزی دگر از پی تمام روزهای خاکستری آمد

من همچنان شوق دویدن ازپی پروانه هارا دارم

چشمانم هنوزآرزو دارند آسوده باران را به تماشا بنشینند

قلبم جهنمی پر از آدم های زشت

ریه های پوسیده ام هوای تازه می خواهند

و مغزم همچنان پر از جنون ِ آموختن و غول تردید سالهاست در پستوی آن لانه دارد

امروز ِ خاکستری ، من باید دوباره متولد میشدم

اما هنوز با شکست به پیش میتازم

با اشک سفر میکنم همراه ِ چمدانی پُر ِ غربت

چمدانی پُر از تقویم هایی که چهارشنبه ندارند

آه تولدم را تسلیت هم نگفتند

با َمــــن

جوانی و سرکشی را

سلاح ممتازی در برابر رفتارهای غیراجتماعی را

دین و کُفر را

قضاوت و حُکم و زندان را

تخت بیمارستان را

عشق و عادت ، رفاقت و صداقت را

ساز و کتاب را

خوب کـــه قـــــــــدم زدند

تفریقم کردند ، ساده ام کردند با کسی که بر من تقسیــم نَشُد

مِنهای خودم کردند ، در هیچ ضربم کردند

و بی هراس مرا از زندگیشان فاکتور گرفتند

مرا اینگونه طرد ساختند ، با این همه

تولدم را تسلیت هم نگفتند

به سالروز ِ بودنم شمع نیفروختنذد

بــــودم و ندیــــدم

صـــذایم نزدند ، بودم و میتوانستم جواب بدهم

صــــدایشان زدم بودنـــد و جوابـــی ندادنـــد

هستم شب پره یی که در آرزوی به آغوش کشیدن نور خاکستــر شد

و هست آن روزی که خاطــــره ام اشــک شود بر گونه هایشان

و زخــــم شود ضمیرشان را

تولدم را تسلیت هم نگفتند

نَفَــــس هایم آمیخته با دود ِ غم ، بوی مرگ میدهد

سیب ، سیگار چای

اکسیری که حتی با چشمان بسته هم تصور نمیکردم

بشود موسیـــقی ِ متــن ِ زندگیم

اما دیگر سیــگار و جـــرس هم آرامم نمی بــخشد

تولدم را تسلیت هم نگفتند

و اما اینک در آستانه ء فصلی گَرم

با دستانی ســــرد

چشمانی بــــسته

و لب هایی دوخته

در کُنج اتاق...

نه صبر کنید ، بایستید !

مُرده که اتاق نمیخواهد ، گــــــــور میخواهد

تابـــوت به جای تـــخت ، سنگ قبـــر به جای سنگ قــــلب میخواهد

بگوییدشان

کتــاب ها و عکــس هایم را به جای شمع

کاغذ هایم و ســـــازَم را که از من سیاه شد

و با آن ها سیاه تر نیز آتش بزنند

بگوییدشان

یــقه ء کَفَــــنم را رها کنند

برای اعتراض به زیستن ِ مَن

یا باید میــان ِ هماغـــوشی ِ پدر و مـــادرم میخوابیدند

یا با اصل ِ بقای ماده و انرژی می جنگیدند

اما دیر است

آن ها

تولدم را تسلیت هم نگفتند

مُـــرده را که از مرگ باکی نیست

بگوییدشان

اگر خواستند هـــزار بار ِ دیگر هم من را بُکشند

من که از آنها چرایی نمیپرسم ، بپرسم هم

پاسخ ِ زندگانش ، نمیدانمی به آزردگی ست

فقط بگوییدشان

بــــــرایَــــم خُــــــــــــدایی مهــــــربانتـــــر آرزو کـــُـــنــَــــنـــد

تولدم را تسلیت هم نگفتند

------------------------------------

پ ن : او نیز تولدم را تسلیت نگفت

اگه این دنیای مجازی اینترنت نبود من خودم هم یادم نبود که امروز تولدمه ! ایمیلم رو که چک کردم کلی کارت تبریک داشتم از کسانی که حتی یه بار هم ندیدمشون اونوقت این همه آدم دوروبرم....نوشته شده توسط SorousH MetaL در چهارشنبه 16 آذر 1390 و ساعت 01:54 [+] | نظرات ()

 

با صدای جیغ غولهای آهنین خیابان بیدار میشوم

پیراهنم را به سر میکشم و با پلک بسته بر تخت مینشینم

قلمروی من به همین چهاردیواری کوچک ختم میشود

ناخواسته دروازه این قلمرو را میگشایم

وبا چشمانی بسته گام برمیدارم

دستم کلید برق دستشویی را می جوید

  <<اربابان من ، فکرهای من اند>>   که همزمان با شُرشُر ِ پیشاب در پایین

از تاریکخانهء ذهن من به پایین پرتب میشوند :

                                <<چرا برخاستن؟! چرا نخفتن؟!!>>

                                     چرا راه رفته را دوباره پیمودن؟؟

با پیاله دستانم از دهانهء شیر آب میگیرم و غبار خواب را از چشمانم می زدایم

در برابر آینه از همزاد خودم میپرسم :

                                              کیـــــستی؟ و چه میخواهی؟!

                      چرا سنگینی یک روز دیگر را چنین سبکبارانه بر دوش میکشی؟

 

               -------------------------------------------------------------------------   

پ ن : خوب بود میتوانستم کاسه سر خودم را باز کنم و همه این تودهء نرم خاکستری پیچ پیچ کله خود را درآورده و بیندازم جلو سگ! (صادق هدایت)نوشته شده توسط SorousH MetaL در یکشنبه 8 آبان 1390 و ساعت 01:48 [+] | نظرات ()

 

آمدی و چشمم را بلعیدی

نگاهم را كشتی ، جز تاریكی هیچ نمی بینم

آمدی مغزم را بلعیدی ، تا هیچ چیز نفهمم

هی تو

تو از تبار اشباح اغوا

از سینه شب ، سایه وار و رقصان برای بلعیدن حقیقت من آمدی

خدایم را به صلیب كشیدی ، خودت بُــت شدی

روحم را به بردگی كشاندی ، ذاتم را كـُشتی

خدا هم از من ترسید ، شیطان نیز از من گریخت

آیینم پوچ شد و جهنمت بهشتم را خاكستر كرد

اینك

من ِ مرده بی تابوت ، هم آغوش اهریمن گشته ام

خوابیدم و در خواب دیدم كه ندیدم بزرگ شدنم را.......

باز هم میگویم تو گناهكار نیستی

با عادت های كوچك و پوچ شكل گرفتی

و رویای بزرگ مرا از یاد بردی

حال من

محكوم به گریه ، محكوم به لبخند

در این غمكدهء مسموم

میپوسم و میسوزم در تاریكی این قفس كوچك...

---------------------------------------------------

پ ن : دیشب با مدمتال بودم بعد از کلی صحبت به این نتیجه رسیدیم که اگه نزنیم به در بی خیالی  و چت بازی درنیاریم نمیشه ادامه داد  - ما اینطوری زندگی میکنیم به نظر خیلی ها هم مسخره به نظر میایم ولی به ما که خوش میگذره بذا بقیه هر چی میخوان بگن .به نظرشون من خنگم و غیر طبیعی ولی تو خلوت خودم چیزای مینویسم كه اونا فهم و شعور دركش رو ندارن اگه بفهمن من چی میگم مثل من سنگین و سفت زندگی میكنن اگه درك كنن میرن تا عرش آسمون
نوشته شده توسط SorousH MetaL در سه شنبه 26 مهر 1390 و ساعت 02:04 [+] | نظرات ()

 

تمام روز و شب

تمام لحظات غم و شادی

ایستاده جلوی  این پنجرهء لعنتی

رفت و آمد ، ازدحام

سروصدا تو خیابون

آدمایی كه میخندن ، من هم رو به اونا میخندم ولی تو سیاهی ها میبارم

 كسانی كه پاهاشون رو با التماس روی زمین میكشن و میرن

قامتشون خم شده از دار غم !

بوی الكل ، دود تند سیگار چاشنی انفجار ذهن من میشه !

من همه اینا رو میبینم ولی هیچكس من رو نمیبینه

درست مثل زندگی كه هیچ وقت دیده نمیشی

امشب فقط همین امشب لعنتی وقتشه !

خیابون آغوش خودش رو باز كرده و تن من رو فریاد میزنه

وقتشه از این پنجره نفرین شده  دل بكنم

از پنجره ای كه جز حسرت چیزی برام نداشت

قابی كه نور رو به این اتاق تاریك و پر راز راه داد

وقتشه لب این پنجره بایستم و دستام رو به نشانه پرواز باز كنم

پایین رو كه نگاه میكنم

یك قبیله از عروسكای كوكی منتظرن تا من بپرم

رقص نورهای آبی و قرمز

دوباره ازدحام ، دوباره سروصدا

حتی الان هم چیزی به نام آرامش وجود نداره

همه اون آدما ، اونایی كه میخندیدن ، اونایی كه میباریدن

همه جمع شدن برای شهادت به اینكه من پرواز بلد نیستم

داستان غم انگیزیه ! وقتی دارم دیده میشم كه تصمیم آخر رو گرفتم

مهم نیست! تو این دنیا دیگه جایی ندارم

برای همین هم متمایزم

آخرین پُك از سیگار ، آخرین جرعه ، آخرین لبخند تلخ و پرواز تا رسیدن به آرامش........

------------------------------------------------

پ ن : اینکه پرواز نمیدونم دیگه شاهد نمیخواد             غم که بوی خون گرفت هیچکسی رو خوش نمیاد

انگار فقط جمعه ها وقت کارای بزرگه ! بقیه روزا تعطیله!نوشته شده توسط SorousH MetaL در یکشنبه 17 مهر 1390 و ساعت 01:47 [+] | نظرات ()

 

دیروز روز سیاهی بود

پوچ تر و سردتر از روزهای رفته

اتاقی پر از تار عنکبوت آرزوهای نابود شده

من رو به آینه ام

آینه ای که در آن یک غریبه نشسته

تنها مهمان این ضیافت شوم...

راستی  دکتر!..

دیروز دوباره مریض خوبی شدم

تمام قرص ها رو خوردم

یـــــــــکـــــــ آدمـــــ چـــــــــوبـــــی شــدم

اما سایه های شوم

به اتاقم هجوم آوردند

خورشید را به خون نشاندند

شـــــــب که شد

ماه را در سیاه چال کسوف سلاخی کردند

دنیا به دور سرم میچرخید

دکتر به بـــــوی مــــــَــــرگ خــو کرده ام !

این چه قرصیست به من  دادی؟!

هیاهوی مـُـبهـَـم اتاقم من را دیوانه کرده

تصاویر روحم را سلاخی میکنند!

دکـــتر من رو از اینجا ببَر

بیا این پـــول زندگیمو بخَر

دکتر این نسخه ای که دادیه دکـــتر نگو همه چیز عادیه

بــــــــــــــگـــــــــو همه چیز عالیه

مرگ عالیه

زجر عالیه

درد عالیه

سیم خاردار عالیه.......................

پ ن : چقدر هولناک است وقتی مرگ هم آدم را نمی خواهد و پس میزند  (صادق هدایت )

 همه از مرگ میترسند من از زندگی سمج خودمنوشته شده توسط SorousH MetaL در یکشنبه 27 شهریور 1390 و ساعت 02:02 [+] | نظرات ()

 

سَـر ِ تاریخ درد می کند از سردرگمی ِ مَـــن

   در پی تحقق آرزو و هدف

         <با اطمینان به نداشتن ِ سرانجام!>

گردن ِ احساسی پاک

      <زیر تیغ ِ اِنکار>

کوچــــــــه های تاریـــــــکـ

سُـرفــــــــه های خشـــــــــکـ ِ سیِِِِِــگار......

---------------------------------

پ ن : روزهای به ظاهر پر امید ولی سختیه ! تلاش میکنم جون میکنم واسه رسیدن به هدف ! ولی میدونم که آخرش به نفع من نیست !


 نوشته شده توسط SorousH MetaL در شنبه 5 شهریور 1390 و ساعت 01:47 [+] | نظرات ()
ســروش جوانیست لاغر اندام كه به طرز احمقانه ای نسبت به اشیاء و افراد اطرافش مشكوك است ،او پس از گذراندن یك دوره لاشخور بودن می كوشد تا همچون
شخص ثالث به دنیای انسان ها باز گردد ،
او از همیشه زخمی تر است و سعی دارد با درد خود جان تازه ای به زخم قلم بدهد
او در دنیای كوچك خود آرام با غصه هایش تنها میرود . فانوسی خاموش همراه شبهای اوست ، فانوس هم آرام و یواش
مثـل او جــان میدهد.
 ســروش نمی داند كه آیا بی گناه است یا گناهكار .با این همه دلش می خواهد زندگی كند .
 

 

قالب های میهن بلاگ
تخفیف ویژه برای این هفته (-)
فیلتر شکن -> پروکسی لیست (-)
تخفیف ویژه برای این هفته (-)
کریستیانو رونالدو (-)
آموزش وردپرس (-)
دانلود اهنگ جدید (-)
قالب وردپرس (-)
کسب درآمد آسون از اینترنت (-)
***~هفت گنج~*** (-)
شارژ مستقیم (-)
ساعت دیواری طرح پانـــا (-)
ساعت دیواری طرح پانـــا (-)
آپلود رایگان عکس و فایل (-)
گیرنده دیجیتال تلویزیون (کامپیوتر و لپ تاپ) DVB-T (-)
پکیج اورجینال نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتا (-)
آپلود رایگان عکس و فایل (-)
ساعت زنانه طرح قلب slimsatr (-)
شاد ترین گروه دختر و پسرای ایرانی (-)
پکیج اورجینال نرم افزار آموزش زبان انگلیسی رزتا (-)
ساعت زنانه طرح قلب slimsatr (-)
ادکلن زنانه Milion (-)
شاد ترین گروه دختر و پسرای ایرانی (-)
ادکلن زنانه Milion (-)
مجموعه جدید نرم افزار و بازی اندروید 2013 (-)
چیز دانلود | بزرگترین مرجع دانلود فارسی زبانان (-)
جامعه مجازی گپر (-)
ایرنا شاپینگ (-)
پروژه های دانشجویی Tinoj.Com (-)
$سایت تخصصی کسب درآمد از اینترنت$ (-)
خرید شارژ (-)
آرشیو لینكدونی

  Emperor Lucifer, Master and Prince of Rebellious Spirits, fallen from grace...Oh, prideful Morningstar, thou who defy the rising of the light... to thee I swear obedience.Father of sin, my life is thine.

  ســـروش متـــال

  نفرین بر آنانکه که مطلبی از این سرزمین تاریک بی هیچ نشانی در قلمروی خویش آورند 

 

 

نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by Soroush Metal
 

SorousH MetaL

I'M DeaD
 


خوب بود میتوانستم کاسه سر خودم را باز کنم و همه این تودهء نرم خاکستری پیچ پیچ کله خود را درآورده و بیندازم جلو سگ!

(صادق هدایت)